Resultaten

Slimmer met regelgeving streeft ernaar om relevante kennis, kunde en ervaring met elkaar te verbinden. Om te delen, te hergebruiken en verder te ontwikkelen. Onderstaande publicaties zijn daar een voorbeeld van. Het zijn deels publicaties waar we zelf aan hebben bijgedragen, maar ook deels publicaties van anderen die passen bij de beweging. Ook vind je hier een toolbox van hulpmiddelen om zelf aan de slag te gaan.

Neem contact met ons op indien je iets mist, vragen hebt of zelf een bijdrage hebt die past bij de doelstellingen en niet mag ontbreken.

DNA van de wet- en regelgeving

De DNA van de wet- en regelgeving is gestoeld vanuit het idee dat alle wet- en regelgeving uiteindelijk regels stelt over bepaalde gevallen: de casuïstiek van de wet- en regelgeving. Dat deze gevallen samen zijn te brengen tot categorieën van vergelijkbare gevallen. En dat deze gevalscategorieën zijn te identificeren op basis van de doelgroep waarover deze gevallen gaan, het doel dat de wetgeving beoogd voor deze doelgroep, en de voorwaarden waaronder deze doelgroep in aanmerking komt voor het doel. Lees meer..

Toolbox

  • Aanwijzingen voor de regelgeving. De aanwijzingen hebben betrekking op regelingen die onder ministeriële verantwoordelijkheid tot stand komen en, voor zover uitdrukkelijk aangegeven, op verdragen, bindende besluiten van instellingen van de Europese Unie en andere besluiten van volkenrechtelijke organisaties.
  • Juriconnect, digitale standaard voor het verwijzen naar wet- en regelgeving.