Over Harrie

Harrie van Houtum (1956-2017) werkte aan informatie- en verander-vraagstukken, waarbij het komen tot mensgerichte dienstverlening vanuit de wet –en regelgeving centraal stond.

Meer dan twintig jaar zette hij zich in om wet- en regelgedreven organisaties te adviseren en te inspireren bij het klantgericht inrichten van hun organisatie. Hij werkte voornamelijk binnen de overheid bij uitvoeringsorganisaties in de sociale zekerheid en justitie keten. In andere wet- en regelgedreven organisaties, zoals bank- en verzekeringswezen, werd hij regelmatig voor advies en inspiratie gevraagd.

Hij was de initiator achter vele samenwerkingen in o.a. de Manifestgroep, iPact en de Blauwe Kamer. Voor ons was hij een goede vriend en inspirator in zowel doelen, inhoud als passie. Hij wordt dan ook gemist; we zetten zijn gedachtengoed voort.

Tijdloze uitspraken

Harrie had kenmerkende uitspraken en woorden, die altijd prikkelen tot nadenken, enige tijd nodig hebben om in te dalen maar dan ook tijdloos worden. Samenhang en samenwerken in co-creatie naar de toekomst. Mensgerichte dienstverlening. Van klantvraag naar klantdienst. Vertrouwen als verbindende factor. Samen werken aan één gezicht naar buiten. De vraag centraal. Mensgerichte en betaalbare dienstverlening. Persoonlijk daar waar nodig, digitaal daar waar het kan. Woorden die recht uit het hart van Harrie kwamen.

Samenwerking

Harrie zag dat de verschillende ketens in o.a. werken, sociale zekerheid en zorg hun dienstenportfolio weliswaar steeds meer afstemden op de vraaggerichte maatschappij, maar nog niet hun potentie volledig benutte voor échte klantgerichtheid en doelmatigheid. Hij signaleerde dat in de eigen organisatiebelangen de noodzakelijke samenwerking niet altijd werd herkend en probeerde daarom daar waar mogelijk de samenwerking te stimuleren. Hij zag samenwerking als iets essentieels, nodig voor een maatschappij die op zoek is naar persoonlijke, menselijke ondersteuning in moeilijke dagen.

Kennis over wet- en regelgeving

Harrie had jarenlange ervaring met wet- en regelgeving: het totstandkomingsproces, de beleidsprocessen, de onderliggende metastructuren, de toepassing door uitvoeringsorganisaties in dienstverlening en primair proces; de realisatie in ICT-systemen. Harrie was formeel geen jurist, maar maar was zeer ervaren in het juridisch domein en bezat een extensieve kennis van het wetgevingsproces en de aanwijzingen voor de regelgeving. Zijn kennis is de basis geweest van het DNA dat op deze website is uitgewerkt. De metastructuren zijn van onschatbare waarde. Tot op het laatst deed Harrie zelf actief mee aan innovatieprojecten om wet- en regelgeving toegankelijk en toepasbaar te maken, o.a. met artificial intelligence.